mouse

Scroll down

“มุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสู่สากล
cover

ผู้นำด้านธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและให้เช่าโรงงานแบบครบวงจร

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจในเครือ K.Group ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และล้ำหน้าอย่างโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในธุรกิจ ให้เช่า คลังสินค้า-โรงงานสำเร็จรูปครบวงจร

อ่านต่อ

โครงการ

โครงการ และคลังสินค้าให้เช่า

ประเภทโครงการ

ทำไมเราถึงแตกต่างจากที่อื่น

ด้วยอาคารคลังสินค้า-โรงงานคุณภาพสูงที่มีทุกแห่งให้ท่านเลือก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

cover
cover

ระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง/ภูมิภาค
กำลังสำรองเต็มระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30-50 แอมป์(ขยายได้)
ชำระตรงกับการไฟฟ้า หรือทางบริษัทฯ ตามอัตราทางราชการกำหนด
ไฟแสงสว่าง ครอบคลุมทั่วถึงทุกบริเวณ
อ่านต่อ
cover
cover

ระบบประปา

น้ำคุณภาพตรงจากการประปาฯ
ระบบเก็บน้ำสำรองทั้งแบบถังเก็บใต้ดินและหอพักถังสูง
ปริมาณการจ่ายน้ำ 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบปั๊มแรงดันน้ำ
อ่านต่อ
cover
cover

ถนนภายในโครงการ

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างสูงสุด 24 เมตร
รองรับรถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
มีพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นสัดส่วน
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก
อ่านต่อ
cover
cover

ระบบกล้องวงจร CCTV

ควมคุมรักษาความปลอดภัยอย่างเข็มงวด ด้วยระบบอกเล็กทรอนิกส์ CCTV
อ่านต่อ
cover
cover

ระบบการรักษาความปลอดภัย

ทีมงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักมาตรฐานสากล
อ่านต่อ
cover
cover

ระบบระบายน้ำ

ถมดินสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบอาคารและโครงการ
สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพ
เตรียมที่รองรับการระบายน้ำ เปรียบดั่งแก้มลิง
อ่านต่อ
cover
cover

ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์ด้าน การจัดตกแต่งและบำรุงสวน
พื้นที่สีเขียวมากกว่า 1 ใน 4 ของโครงการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
อ่านต่อ
cover

ระบบไฟฟ้า

cover

ระบบประปา

cover

ถนนภายในโครงการ

cover

ระบบกล้องวงจร CCTV

cover

ระบบการรักษาความปลอดภัย

cover

ระบบระบายน้ำ

cover

ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรม

จากโชติธนวัฒน์

ติดต่อเรา

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด

เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

line@QR