ข่าวสารและกิจกรรม
cover

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สสธวท. เดินหน้าสร้างวินัยทางการเงินแก่องค์กรภาคีและสมาคมสมาชิกทั่วประเทศ

DATE : 21 ก.ค. 2023
VIEW : 1,522

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) และสมาคมสมาชิกสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 23 สมาคมทั่วประเทศ ลงนาม MOU โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้การเงินขั้นพื้นฐานและการลงทุนอย่างถูกวิธี ผลักดันให้เกิดวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังองค์กรและชุมชนในวงกว้าง โดยมี รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์ฯ และฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานสหพันธ์ฯ และประธานดำเนินงานโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ร่วมลงนาม พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณต้นแบบความยั่งยืนโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ปีที่ 4 เมื่อ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney

อัลบั้มภาพ