บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ด้วยอาคารคลังสินค้า-โรงงานคุณภาพสูงที่มีทุกแห่งให้ท่านเลือก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสม
กับการบริหารจัดการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พื้นที่กว้างขวาง รูปแบบที่ทันสมัย ที่เราจัดเตรียมรองรับเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ อาทิ
 • cover
  cover
  ระบบไฟฟ้า
  การไฟฟ้านครหลวง/ภูมิภาค
  กำลังสำรองเต็มระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30-50 แอมป์(ขยายได้)
  ชำระตรงกับการไฟฟ้า หรือทางบริษัทฯ ตามอัตราทางราชการกำหนด
  ไฟแสงสว่าง ครอบคลุมทั่วถึงทุกบริเวณ
 • cover
  cover
  ระบบประปา
  น้ำคุณภาพตรงจากการประปาฯ
  ระบบเก็บน้ำสำรองทั้งแบบถังเก็บใต้ดินและหอพักถังสูง
  ปริมาณการจ่ายน้ำ 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบปั๊มแรงดันน้ำ
 • cover
  cover
  ระบบรักษาความสะอาด
  ระบบการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ
 • cover
  cover
  ถนนภายในโครงการ
  คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างสูงสุด 24 เมตร
  รองรับรถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
  มีพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นสัดส่วน
  เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก
 • cover
  cover
  ระบบป้องกันอัคคีภัย
  ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ
  ระบบท่อส่งน้ำและจุดรับน้ำเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ทุกระยะ 100 เมตร
  อุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วนตามมาตรฐานสากล
  การอบรมและการซ้อมดับเพลิงประจำปี
 • cover
  cover
  ระบบกล้องวงจร CCTV
  ควมคุมรักษาความปลอดภัยอย่างเข็มงวด ด้วยระบบอกเล็กทรอนิกส์ CCTV
 • cover
  cover
  ระบบการรักษาความปลอดภัย
  ทีมงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักมาตรฐานสากล
 • cover
  cover
  ระบบบริการบำรุงรักษาอาคาร
  ทีมงานมืออาชีพพร้อมปฏิบัติประจำทุกหน่วยงาน
  ศูนย์กลางการติดต่อบริการแบบครบวงจร
 • cover
  cover
  ระบบระบายน้ำ
  ถมดินสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป
  ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบอาคารและโครงการ
  สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  เตรียมที่รองรับการระบายน้ำ เปรียบดั่งแก้มลิง
 • cover
  cover
  เครือข่ายโทรคมนาคม
  ครอบคลุมทุกเครือข่าย ด้วยโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • cover
  cover
  ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์ด้าน การจัดตกแต่งและบำรุงสวน
  พื้นที่สีเขียวมากกว่า 1 ใน 4 ของโครงการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 • cover
  cover
  ระบบจัดการแมลง ปลวก หนู และพาหะอื่นๆ
  ทีมงานเชียวชาญด้านการกำจัดแมลงและสัตว์ทุกชนิด
  อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยา
 • cover
  cover
  ระบบไฟฟ้า
  การไฟฟ้านครหลวง/ภูมิภาค
  กำลังสำรองเต็มระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30-50 แอมป์(ขยายได้)
  ชำระตรงกับการไฟฟ้า หรือทางบริษัทฯ ตามอัตราทางราชการกำหนด
  ไฟแสงสว่าง ครอบคลุมทั่วถึงทุกบริเวณ
 • cover
  cover
  ระบบประปา
  น้ำคุณภาพตรงจากการประปาฯ
  ระบบเก็บน้ำสำรองทั้งแบบถังเก็บใต้ดินและหอพักถังสูง
  ปริมาณการจ่ายน้ำ 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบปั๊มแรงดันน้ำ
 • cover
  cover
  ระบบรักษาความสะอาด
  ระบบการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ
 • cover
  cover
  ถนนภายในโครงการ
  คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างสูงสุด 24 เมตร
  รองรับรถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
  มีพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นสัดส่วน
  เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก
 • cover
  cover
  ระบบป้องกันอัคคีภัย
  ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ
  ระบบท่อส่งน้ำและจุดรับน้ำเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ทุกระยะ 100 เมตร
  อุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วนตามมาตรฐานสากล
  การอบรมและการซ้อมดับเพลิงประจำปี
 • cover
  cover
  ระบบกล้องวงจร CCTV
  ควมคุมรักษาความปลอดภัยอย่างเข็มงวด ด้วยระบบอกเล็กทรอนิกส์ CCTV
 • cover
  cover
  ระบบการรักษาความปลอดภัย
  ทีมงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักมาตรฐานสากล
 • cover
  cover
  ระบบบริการบำรุงรักษาอาคาร
  ทีมงานมืออาชีพพร้อมปฏิบัติประจำทุกหน่วยงาน
  ศูนย์กลางการติดต่อบริการแบบครบวงจร
 • cover
  cover
  ระบบระบายน้ำ
  ถมดินสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป
  ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบอาคารและโครงการ
  สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  เตรียมที่รองรับการระบายน้ำ เปรียบดั่งแก้มลิง
 • cover
  cover
  เครือข่ายโทรคมนาคม
  ครอบคลุมทุกเครือข่าย ด้วยโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • cover
  cover
  ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์ด้าน การจัดตกแต่งและบำรุงสวน
  พื้นที่สีเขียวมากกว่า 1 ใน 4 ของโครงการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 • cover
  cover
  ระบบจัดการแมลง ปลวก หนู และพาหะอื่นๆ
  ทีมงานเชียวชาญด้านการกำจัดแมลงและสัตว์ทุกชนิด
  อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยา
  ไม่พบข้อมูล
  ไม่พบข้อมูล