ข่าวสารและกิจกรรม
cover

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)” ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ปี พ.ศ. 2566 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DATE : 4 ต.ค. 2023
VIEW : 2,038

      บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ได้รับการประเมินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ได้รวม 222.388 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยการวัดต้นไม้ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูก - 31 กรกฎาคม 2566 และรณรงค์เชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวัดความโตและความสูงของต้นไม้ภายในพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายบริหารอาคารจัดทำทะเบียนต้นไม้และประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน โดยมี  3 โครงการ ดังนี้  

1. คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 (บางนา กม.16) ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 537 ต้น อาทิเช่น อโศกอินเดีย เหลืองปรีดียาธร มะฮอกกานี จามจุรี เป็นต้น 
ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 104.705 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 (พระราม 2) ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 507 ต้น อาทิเช่น พญาสัตบรรณ เหลืองปรีดียาธร ตีนเป็ดน้ำ ก้ามปู มะฮอกกานี พะยูง สัก เป็นต้น 
ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 92.475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3.จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ กม.16 ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 242 ต้น อาทิเช่น อโศกอินเดีย เหลืองปรีดียาธร หมาก เป็นต้น 
ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 25.208 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

  

บริษัทฯขอเป็นส่วนหนึงในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลกและลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่ารักษาพรรณไม้เพื่อประโยชน์ต่อไป

อัลบั้มภาพ