โครงการ

คลังสินค้า-โรงงาน พระราม 2 คลังสินค้า เจริญกรุง สำนักงาน โชว์รูม พระรามเก้า คลังสินค้า-โชว์รูม บางนา กม.1 คลังสินค้า-โรงงาน บางนา กม.16 คลังสินค้า-โรงงาน ฉลองกรุง
คลังสินค้า - โชว์รูม
คลังสินค้า - โรงงาน
สำกนักงาน - โชว์รูม