การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
คุณพนิดา เทพกาญจนา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เค.กรุ๊ป ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านระบบภาษี บัญชีและการเงิน ที่เป็นกองหลังสำคัญขององค์กร ได้จัดสัมนาวิชาการเรื่อง "UpDate กฎหมายภาษีอากรใหม่ e-Tax,invoice ประมาณการสุทธิ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา "
โชติธนวัฒน์ ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริหาร บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
โครงการ "จิตอาสา ช่วยโลก สู้ภัยพิบัติ"
นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการผู้บริหาร บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด กล่าวรายงานเปิด โครงการ "จิตอาสา ช่วยโลก สู้ภัยพิบัติ" เนื่องในวัน