โชติธนวัฒน์ ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริหาร บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

นางพนิดา เทพกาญจนา  กรรมการบริหาร บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด  ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จัดงานเฉลิมพระเกียรติน้อมใจภักดิ์ รักในหลวง เพื่อประชาธิปไตย และมอบรางวัลนพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและมอบทุนการศึกษาประจำปี แก่คณะนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้รับประโยชน์และความรู้ต่าง  ๆ รับฟังการบรรยายกิจกรรมของทาง และสาธิตการเลือกตั้ง


27 Oct 2011 23:46:14