พิธีเจริญพรพระพุทธมนต์สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน
28เมย.61 คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป และพนักงานในอาคารเกียรตินาคิน@เจริญกรุง30 บางรัก นิมินต์คณะสงฆ์จากวัดมหาพฤตาราม ราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่พนักงานบริษัทต่างๆ 

 28เมย.61 คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป และพนักงานในอาคารเกียรตินาคิน@เจริญกรุง30 บางรัก นิมินต์คณะสงฆ์จากวัดมหาพฤตาราม ราชวรวิหาร พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมของชาวพนักงานที่พร้อมใจกันสร้างบุญร่วมกันเป็นการแสดงพลังแห่งบุญบารมี ณ อาคารเกียรตินาคิน@เจริญกรุง30 บางรักเพื่อความเป็นสิริมงคล เ


17 Jul 2018 17:11:50