111 ปี วันแห่งความทรงจำ เกียรติ วัธนเวคิน
111 ปี วันแห่งความทรงจำ เกียรติ วัธนเวคิน ..14 มิ.ย. ของทุกปี คณะเครือญาติวัธนเวคิน และพนักงานกลุ่ม เค.กรุ๊ป(เกียรตินาคิน) พร้อมใจร่วมรำลึกถึง ท่านประธานเกียรติ วัธนเวคิน นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลทานแล้ว ยังมีกิจกรรมการมอบทุนกับบุตรหลานในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี อย่างต่อเนื่องทุกปี 


17 Jul 2018 16:07:13