อัพเดทความคืบหน้างานคลังสินค้า Block I เฟสใหม่ บางนา กม.16
05.00 น.8 กค.61 ฝ่ายพัฒนาโครงการพร้อมทีมงาน ร่วมกันเทพื้นคอนกรีตอาคารโรงงานและคลังสินค้าโชติธนวัฒน์2 Block:I (อาคารใหม่) บางนา-ตราด กม.16 ...... มีการเท ปรับระดับพื้นด้วยเครื่องปรับเลเซอร์? เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้พื้นคอนกรีตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากการคัดสรรเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วยังเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน รอพบกันกับเฟสใหม่ Block : I ทั้ง 19 units กันนะคะ 


17 Jul 2018 16:01:28