ถนนภายในโครงการ

 • คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างสูงสุด 24 เมตร
 • รองรับรถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
 • มีพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นสัดส่วน
 • เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก

ลานจอดพักรถ

 • พื้นที่บริการลานจอดพักรถบริเวณด้านหน้าโครงการ

สถานสรรพสินค้าครบวงจร แบบ "มินิมาร์ทสแควร์ "

 

 • ให้บริการร้านค้า อาทิ Mini Big-C, Lotus-Express, 7-eleven
 • ตู้เงินสดทันใจของธนาคารพาณิชย์
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • ร้านหนังสือที่สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
 • ร้านคอมพิวเตอร์ และร้านค้าย่อยอื่นๆ