Projects

คลังสินค้า-โรงงาน พระราม 2 คลังสินค้า เจริญกรุง สำนักงาน โชว์รูม พระรามเก้า คลังสินค้า-โชว์รูม บางนา กม.1 คลังสินค้า-โรงงาน บางนา กม.16 คลังสินค้า-โรงงาน ฉลองกรุง
Warehouse - Showroom
Warehouse - Factory
Office - Showroom